2315503703

Τιμοκατάλογος DOMAIN NAMES

Τιμοκατάλογος DOMAIN NAMES

Κατάληξη Κατοχύρωση Ανανέωση Αλλαγή Redemption Διάρκεια Ημέρες
Καταχωρητή Κατοχύρωσης Καραντίνας
.gr €20.00/2 έτη €20.00/2 έτη €0.00 2-10 έτη 15
.com €9.50/1 έτος €9.50/1 έτος €9.50 €95.00 1-10 έτη 40
.eu €6.99 €4.89/1 έτος €6.99/1 έτος €6.99 1-10 έτη 40
.me €19.90 €9.90/1 έτος €19.90/1 έτος €19.90 €95.00 1-10 έτη 40
.online €35.20 €3.99/1 έτος €35.20/1 έτος €35.20 €85.00 1 έτος
.org €12.80 €9.30/1 έτος €12.80/1 έτος €12.80 €95.00 1-10 έτη 40
.info €11.20 €6.20/1 έτος €11.20/1 έτος €11.20 €95.00 1-10 έτη 40
.net €10.50/1 έτος €10.50/1 έτος €10.50 €95.00 1-10 έτη 40
.co.uk €7.49/1 έτος €7.49/1 έτος €0.00 1-10 έτη 30
.tech €45.70 €3.99/1 έτος €45.70/1 έτος €45.70 €95.00 1 έτος
.club €12.05/1 έτος €12.05/1 έτος €12.05 €95.00 1-10 έτη 40
.co €28.00/1 έτος €28.00/1 έτος €28.00 €95.00 1-5 έτη 40
.de €10.00/1 έτος €10.00/1 έτος €10.00 €85.00 1 έτος
.it €16.50/1 έτος €16.50/1 έτος €16.50 €39.00 1 έτος 10
.biz €11.50/1 έτος €11.50/1 έτος €11.50 €95.00 1-10 έτη 40
.ru €23.00/1 έτος €23.00/1 έτος €95.00 1 έτος
.nl €9.00/1 έτος €9.00/1 έτος €9.00 €95.00 1 έτος
.fr €18.50/1 έτος €18.50/1 έτος €18.50 €85.00 1 έτος
.al €29.50/1 έτος €29.50/1 έτος €29.50 1-2 έτη
.bg €91.00/1 έτος €91.00/1 έτος €91.00 1 έτος
.work €8.00/1 έτος €8.00/1 έτος €8.00 €60.00 1-10 έτη
.top €12.70/1 έτος €12.70/1 έτος €12.70 €150.00 1 έτος
.site €28.30 €2.99/1 έτος €28.30/1 έτος €28.30 €85.00 1 έτος
.io €61.00/1 έτος €61.00/1 έτος €0.00 €150.00 1 έτος
.guru €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.email €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.link €11.90/1 έτος €11.90/1 έτος €11.90 €95.00 1-10 έτη 40
.pro €16.00/1 έτος €16.00/1 έτος €16.00 €95.00 1-10 έτη 40
.es €11.00/1 έτος €11.00/1 έτος €11.00 €50.00 1 έτος 10
.tv €38.50/1 έτος €38.50/1 έτος €38.50 €95.00 1-10 έτη 40
.be €9.60/1 έτος €9.60/1 έτος €9.60 €95.00 1 έτος
.ch €22.00/1 έτος €22.00/1 έτος €0.00 €85.00 1 έτος
.dentist €34.20/1 έτος €34.20/1 έτος €34.20 Επικοινωνία 1 έτος
.us €10.99/1 έτος €10.99/1 έτος €10.99 €95.00 1-10 έτη 40
.li €22.00/1 έτος €22.00/1 έτος €0.00 €50.00 1 έτος
.in €12.90/1 έτος €12.90/1 έτος €12.90 €95.00 1-10 έτη 40
.at €16.50/1 έτος €16.50/1 έτος €16.50 €85.00 1 έτος
.ro €80.50/1 έτος €80.50/1 έτος €80.50 1 έτος
.xyz €12.90/1 έτος €12.90/1 έτος €12.90 €60.00 1 έτος
.is €86.40/1 έτος €86.40/1 έτος €86.40 1-2 έτη
.mobi €12.50/1 έτος €15.00/1 έτος €15.00 €95.00 1-10 έτη 40
.deals €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 €50.00 1 έτος
.gift €39.95/1 έτος €39.95/1 έτος €39.95 €295.00 1-10 έτη 40
.media €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 €60.00 1 έτος
.dating €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.town €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 €50.00 1 έτος
.ca €15.50/1 έτος €15.50/1 έτος €15.50 Επικοινωνία 1-10 έτη 40
.photography €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.photos €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.pictures €9.00/1 έτος €9.00/1 έτος €9.00 €60.00 1 έτος
.events €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.tools €25.50/1 έτος €25.50/1 έτος €25.50 €60.00 1 έτος
.services €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 €60.00 1 έτος
.holdings €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.wiki €29.90/1 έτος €29.90/1 έτος €29.90 €95.00 1-10 έτη 40
.bio €45.90/1 έτος €45.90/1 έτος €45.90 €150.00 1 έτος
.dk €22.00/1 έτος €22.00/1 έτος €0.00 1 έτος
.ventures €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.la €39.90/1 έτος €39.90/1 έτος €39.90 €95.00 1-10 έτη
.partners €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.community €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.menu €33.90/1 έτος €33.90/1 έτος €33.90 €95.00 1-10 έτη 40
.rest €31.60/1 έτος €31.60/1 έτος €31.60 Επικοινωνία 1 έτος
.cc €33.00/1 έτος €33.00/1 έτος €33.00 €95.00 1-10 έτη 40
.bar €59.95/1 έτος €59.95/1 έτος €59.95 €50.00 1 έτος
.pub €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 €60.00 1 έτος
.cruises €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.expert €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.reviews €26.00/1 έτος €26.00/1 έτος €26.00 €295.00 1-10 έτη 40
.villas €43.00/1 έτος €43.00/1 έτος €43.00 €95.00 1-10 έτη 40
.ink €24.00/1 έτος €24.00/1 έτος €24.00 €60.00 1 έτος
.rentals €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.estate €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.properties €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.land €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.coffee €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.no €42.40/1 έτος €42.40/1 έτος €0.00 €95.00 1 έτος
.pl €12.40/1 έτος €22.00/1 έτος €0.00 €95.00 1-10 έτη
.cards €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.london €40.90/1 έτος €40.90/1 έτος €40.90 €95.00 1-10 έτη 40
.place €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 Επικοινωνία 1 έτος
.company €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.limited €25.60/1 έτος €25.60/1 έτος €25.60 Επικοινωνία 1 έτος
.direct €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 Επικοινωνία 1 έτος
.desi €16.00/1 έτος €16.00/1 έτος €16.00 Επικοινωνία 1 έτος
.website €25.00 €12.50/1 έτος €25.00/1 έτος €25.00 €95.00 1-10 έτη 40
.republican €33.00/1 έτος €33.00/1 έτος €33.00 Επικοινωνία 1 έτος
.press €62.50/1 έτος €62.50/1 έτος €62.50 €85.00 1 έτος
.organic €63.70/1 έτος €63.70/1 έτος €63.70 Επικοινωνία 1 έτος 5
.life €25.60/1 έτος €25.60/1 έτος €25.60 €60.00 1 έτος
.md €167.00/1 έτος €167.00/1 έτος €167.00 €95.00 1-5 έτη
.flights €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.cheap €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.cab €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.center €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.tel €16.00/1 έτος €16.00/1 έτος €16.00 €95.00 1-10 έτη 40
.holiday €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.reise €136.90/1 έτος €136.90/1 έτος €136.90 Επικοινωνία 1 έτος
.com.au €24.00/2 έτη €24.00/2 έτη €0.00 2 έτη 30
.reisen €16.50/1 έτος €16.50/1 έτος €16.50 Επικοινωνία 1 έτος
.lease €41.60/1 έτος €41.60/1 έτος €41.60 Επικοινωνία 1 έτος
.restaurant €33.90/1 έτος €33.90/1 έτος €33.90 €60.00 1 έτος
.gallery €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.se €19.00/1 έτος €19.00/1 έτος €0.00 Επικοινωνία 1 έτος
.city €17.30/1 έτος €17.30/1 έτος €17.30 €60.00 1 έτος
.bike €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.adult €81.50/1 έτος €81.50/1 έτος €81.50 €60.00 1 έτος
.house €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.report €16.95/1 έτος €16.95/1 έτος €16.95 €60.00 1 έτος
.maison €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.asia €15.00/1 έτος €15.00/1 έτος €15.00 €95.00 1-10 έτη 40
.academy €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.solutions €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.ninja €25.90/1 έτος €25.90/1 έτος €25.90 €295.00 1-10 έτη 40
.cooking €25.50/1 έτος €25.50/1 έτος €25.50 Επικοινωνία 1 έτος
.today €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.lu €34.50/1 έτος €34.50/1 έτος €0.00 1 έτος
.domains €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.insure €42.10/1 έτος €42.10/1 έτος €42.10 Επικοινωνία 1 έτος
.hiphop €17.20/1 έτος €17.20/1 έτος €17.20 €50.00 1 έτος
.creditcard €125.90/1 έτος €125.90/1 έτος €125.90 Επικοινωνία 1 έτος
.credit €84.00/1 έτος €84.00/1 έτος €84.00 Επικοινωνία 1 έτος
.global €63.70/1 έτος €63.70/1 έτος €63.70 €150.00 1 έτος
.tax €42.10/1 έτος €42.10/1 έτος €42.10 Επικοινωνία 1 έτος
.photo €31.70/1 έτος €26.55/1 έτος €26.55 €295.00 1-10 έτη 40
.pt €35.50/1 έτος €35.50/1 έτος €0.00 1-5 έτη
.tips €19.60/1 έτος €19.60/1 έτος €19.60 €95.00 1-10 έτη 40
.toys €46.50/1 έτος €46.50/1 έτος €46.50 €60.00 1 έτος
.vision €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 €60.00 1 έτος
.host €82.80/1 έτος €82.80/1 έτος €82.80 €95.00 1 έτος
.clothing €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.engineering €42.90/1 έτος €42.90/1 έτος €42.90 €60.00 1 έτος
.sh €55.20/1 έτος €55.20/1 έτος €65.20 €150.00 1 έτος
.systems €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.com.gr €18.00/2 έτη €18.00/2 έτη €0.00 2-10 έτη
.uk €7.49/1 έτος €7.49/1 έτος €0.00 1-10 έτη 30
.enterprises €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.international €19.60/1 έτος €19.60/1 έτος €19.60 €95.00 1-10 έτη 40
.claims €42.10/1 έτος €42.10/1 έτος €42.10 Επικοινωνία 1 έτος
.cool €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.fm €88.00/1 έτος €88.00/1 έτος €88.00 1-5 έτη
.construction €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.cz €23.00/1 έτος €23.00/1 έτος €0.00 €50.00 1 έτος
.university €41.60/1 έτος €41.60/1 έτος €41.60 €60.00 1 έτος
.supply €16.50/1 έτος €16.50/1 έτος €16.50 €60.00 1 έτος
.supplies €16.50/1 έτος €16.50/1 έτος €16.50 Επικοινωνία 1 έτος
.recipes €44.90/1 έτος €44.90/1 έτος €44.90 €95.00 1-10 έτη 40
.bz €26.00/1 έτος €26.00/1 έτος €26.00 €95.00 1-10 έτη 40
.market €34.60/1 έτος €34.60/1 έτος €34.60 €60.00 1 έτος
.careers €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.futbol €18.30/1 έτος €18.30/1 έτος €18.30 €295.00 1-10 έτη 40
.si €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €0.00 1-5 έτη
.lawyer €33.00/1 έτος €33.00/1 έτος €33.00 €60.00 1 έτος
.boutique €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.computer €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.surf €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 Επικοινωνία 1 έτος
.technology €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.rich €1980.00/1 έτος €1980.00/1 έτος €1980.00 €295.00 1-10 έτη 40
.org.uk €7.50/1 έτος €7.50/1 έτος €0.00 1-10 έτη 30
.contractors €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.productions €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.dental €45.80/1 έτος €45.80/1 έτος €45.80 €95.00 1-10 έτη 40
.plumbing €46.50/1 έτος €46.50/1 έτος €46.50 €95.00 1-10 έτη 40
.education €19.60/1 έτος €19.60/1 έτος €19.60 €95.00 1-10 έτη 40
.catering €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.institute €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.management €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.gs €44.00/1 έτος €44.00/1 έτος €44.00 €95.00 1-5 έτη
.vacations €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.singles €29.90/1 έτος €29.90/1 έτος €29.90 €95.00 1-10 έτη 40
.ws €26.90/1 έτος €26.90/1 έτος €26.90 €95.00 1-10 έτη 45
.edu.gr €18.00/2 έτη €18.00/2 έτη €0.00 2-10 έτη
.net.gr €18.00/2 έτη €18.00/2 έτη €0.00 2-10 έτη
.org.gr €18.00/2 έτη €18.00/2 έτη €0.00 2-10 έτη
.gov.gr €18.00/2 έτη €18.00/2 έτη €0.00 2 έτη
.agency €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.training €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.com.ua €51.90/1 έτος €51.90/1 έτος €51.90 €95.00 1-2 έτη
.farm €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.limo €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.lt €23.00/1 έτος €23.00/1 έτος €23.00 €95.00 1-2 έτη
.dance €26.00/1 έτος €26.00/1 έτος €26.00 €295.00 1-10 έτη 40
.rocks €21.40/1 έτος €21.40/1 έτος €21.40 €60.00 1 έτος
.co.il €71.90/2 έτη €51.90/2 έτη €51.90 2 έτη
.graphics €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.discount €30.90/1 έτος €30.90/1 έτος €30.90 €95.00 1-10 έτη 40
.directory €21.90/1 έτος €21.90/1 έτος €21.90 €95.00 1-10 έτη 40
.support €19.60/1 έτος €19.60/1 έτος €19.60 €95.00 1-10 έτη 40
.voyage €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.build €69.90/1 έτος €69.90/1 έτος €69.90 €295.00 1-10 έτη 40
.alsace €49.70/1 έτος €49.70/1 έτος €49.70 Επικοινωνία 1 έτος
.marketing €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.florist €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.builders €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.mx €44.00/1 έτος €44.00/1 έτος €44.00 €95.00 1-5 έτη
.space €11.60 €6.90/1 έτος €11.60/1 έτος €11.60 €60.00 1 έτος
.ryukyu €10.30/1 έτος €10.30/1 έτος €10.30 Επικοινωνία 1 έτος
.rip €16.90/1 έτος €16.90/1 έτος €16.90 Επικοινωνία 1 έτος
.how €41.20/1 έτος €41.20/1 έτος €41.20 €95.00 1 έτος
.band €21.40/1 έτος €21.40/1 έτος €21.40 €60.00 1 έτος
.codes €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.zone €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.equipment €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.xxx €99.00/1 έτος €99.00/1 έτος €99.00 €95.00 1-10 έτη 40
.diamonds €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.lighting €19.50/1 έτος €19.50/1 έτος €19.50 €95.00 1-10 έτη 40
.co.za €17.30/1 έτος €17.30/1 έτος €17.30 €95.00 1 έτος
.works €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.repair €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.tattoo €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.pics €26.00/1 έτος €26.00/1 έτος €26.00 €295.00 1-10 έτη 40
.viajes €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.lv €38.50/1 έτος €38.50/1 έτος €0.00 1-5 έτη
.me.uk €7.49/1 έτος €7.49/1 έτος €0.00 1-10 έτη 30
.sexy €19.40/1 έτος €19.40/1 έτος €19.40 €95.00 1-10 έτη 40
.juegos €12.00/1 έτος €12.00/1 έτος €12.00 Επικοινωνία 1 έτος
.gratis €16.70/1 έτος €16.70/1 έτος €16.70 Επικοινωνία 1 έτος
.watch €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.cologne €9.30/1 έτος €9.30/1 έτος €9.30 Επικοινωνία 1 έτος
.com.hr €40.40/1 έτος €40.40/1 έτος €40.40 €95.00 1-2 έτη
.audio €12.00/1 έτος €12.00/1 έτος €12.00 €50.00 1 έτος
.com.br €25.40/1 έτος €25.40/1 έτος €0.00 €95.00 1-10 έτη
.waw.pl €10.40/1 έτος €22.00/1 έτος €22.00 €95.00 1-10 έτη
.shop.pl €10.40/1 έτος €22.00/1 έτος €22.00 €95.00 1-10 έτη
.edu.pl €12.40/1 έτος €22.00/1 έτος €0.00 1-10 έτη
.info.pl €12.40/1 έτος €22.00/1 έτος €0.00 1-10 έτη
.id.au €24.00/2 έτη €24.00/2 έτη €0.00 €95.00 2 έτη 30
.ms €44.00/1 έτος €44.00/1 έτος €44.00 €95.00 1 έτος
.com.ro €80.50/1 έτος €80.50/1 έτος €80.50 €95.00 1 έτος
.com.pl €12.40/1 έτος €22.00/1 έτος €0.00 1-10 έτη
.com.lv €34.50/1 έτος €34.50/1 έτος €34.50 €95.00 1-2 έτη
.com.ar €69.20/1 έτος €69.20/1 έτος €69.20 €95.00 1-2 έτη
.co.hu €34.50/1 έτος €34.50/1 έτος €34.50 €95.00 1-2 έτη
.biz.pl €12.40/1 έτος €22.00/1 έτος €0.00 1-10 έτη
.net.pl €12.40/1 έτος €22.00/1 έτος €0.00 1-10 έτη
.hu €39.50/1 έτος €39.50/1 έτος €39.50 €95.00 1-2 έτη
.fi €40.40/1 έτος €40.40/1 έτος €40.40 €95.00 1-5 έτη
.com.pt €34.50/1 έτος €34.50/1 έτος €34.50 €95.00 1-5 έτη
.ac €57.95/1 έτος €57.95/1 έτος €69.95 €150.00 1 έτος
.asn.au €24.00/2 έτη €24.00/2 έτη €0.00 €95.00 2 έτη 30
.red €24.50/1 έτος €24.50/1 έτος €24.50 €295.00 1-10 έτη 40
.org.pl €10.40/1 έτος €22.00/1 έτος €22.00 €95.00 1-10 έτη
.net.au €24.00/2 έτη €24.00/2 έτη €0.00 €95.00 2 έτη 30
.joburg €29.80/1 έτος €29.80/1 έτος €29.80 Επικοινωνία 1 έτος
.nom.pl €12.40/1 έτος €22.00/1 έτος €0.00 1-10 έτη
.org.au €24.00/2 έτη €24.00/2 έτη €0.00 €95.00 2 έτη 30
.bargains €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.exposed €19.20/1 έτος €19.20/1 έτος €19.20 €95.00 1-10 έτη 40
.bid €31.80/1 έτος €31.80/1 έτος €31.80 €60.00 1 έτος
.webcam €31.80/1 έτος €31.80/1 έτος €31.80 €295.00 1-10 έτη 40
.foundation €28.90/1 έτος €28.90/1 έτος €28.90 €95.00 1-10 έτη 40
.immobilien €31.70/1 έτος €31.70/1 έτος €31.70 €295.00 1-10 έτη 40
.wien €29.90/1 έτος €29.90/1 έτος €29.90 €60.00 1 έτος
.condos €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.jetzt €29.50/1 έτος €29.50/1 έτος €29.50 €95.00 1-10 έτη 40
.tienda €43.30/1 έτος €43.30/1 έτος €43.30 €95.00 1-10 έτη 40
.vegas €50.90/1 έτος €50.90/1 έτος €50.90 Επικοινωνία 1 έτος
.country €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 Επικοινωνία 1 έτος
.loans €84.00/1 έτος €84.00/1 έτος €84.00 Επικοινωνία 1 έτος
.kaufen €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 Επικοινωνία 1 έτος
.investments €83.90/1 έτος €83.90/1 έτος €83.90 Επικοινωνία 1 έτος
.industries €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 €60.00 1 έτος
.hiv €226.80/1 έτος €226.80/1 έτος €226.80 Επικοινωνία 1 έτος
.haus €50.90/1 έτος €50.90/1 έτος €50.90 Επικοινωνία 1 έτος
.gripe €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 Επικοινωνία 1 έτος
.furniture €43.90/1 έτος €43.90/1 έτος €43.90 €95.00 1-10 έτη 40
.fund €42.10/1 έτος €42.10/1 έτος €42.10 Επικοινωνία 1 έτος
.fitness €28.80/1 έτος €28.80/1 έτος €28.80 €95.00 1-10 έτη 40
.fish €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 Επικοινωνία 1 έτος
.financial €42.50/1 έτος €42.50/1 έτος €42.50 €60.00 1 έτος
.accountants €84.00/1 έτος €84.00/1 έτος €84.00 €50.00 1 έτος
.exchange €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 Επικοινωνία 1 έτος
.finance €42.90/1 έτος €42.90/1 έτος €42.90 €60.00 1 έτος
.digital €25.60/1 έτος €25.60/1 έτος €25.60 €60.00 1 έτος
.consulting €25.90/1 έτος €25.90/1 έτος €25.90 €60.00 1 έτος
.clinic €45.00/1 έτος €45.00/1 έτος €45.00 €95.00 1-10 έτη 40
.cash €25.60/1 έτος €25.60/1 έτος €25.60 Επικοινωνία 1 έτος
.career €93.90/1 έτος €93.90/1 έτος €93.90 Επικοινωνία 1 έτος
.care €25.60/1 έτος €25.60/1 έτος €25.60 €60.00 1 έτος
.capital €41.60/1 έτος €41.60/1 έτος €41.60 Επικοινωνία 1 έτος
.moda €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 €60.00 1 έτος
.nagoya €10.99/1 έτος €10.99/1 έτος €10.99 Επικοινωνία 1 έτος
.qpon €16.50/1 έτος €16.50/1 έτος €16.50 €60.00 1 έτος
.parts €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 €85.00 1 έτος
.black €38.10/1 έτος €38.10/1 έτος €38.10 Επικοινωνία 1 έτος
.associates €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 €60.00 1 έτος
.rehab €27.90/1 έτος €27.90/1 έτος €27.90 €60.00 1 έτος
.software €27.40/1 έτος €27.40/1 έτος €27.40 €60.00 1 έτος
.pizza €45.10/1 έτος €45.10/1 έτος €45.10 €60.00 1 έτος
.network €17.90/1 έτος €17.90/1 έτος €17.90 €60.00 1 έτος
.forsale €27.30/1 έτος €27.30/1 έτος €27.30 Επικοινωνία 1 έτος
.brussels €26.90/1 έτος €26.90/1 έτος €26.90 €50.00 1 έτος
.world €27.60/1 έτος €27.60/1 έτος €27.60 €60.00 1 έτος
.gives €27.60/1 έτος €27.60/1 έτος €27.60 Επικοινωνία 1 έτος
.degree €41.30/1 έτος €41.30/1 έτος €41.30 Επικοινωνία 1 έτος
.immo €27.40/1 έτος €27.40/1 έτος €27.40 Επικοινωνία 1 έτος
.actor €63.70/1 έτος €63.70/1 έτος €63.70 €50.00 1 έτος
.business €17.90/1 έτος €17.90/1 έτος €17.90 €60.00 1 έτος
.property €34.90/1 έτος €34.90/1 έτος €34.90 Επικοινωνία 1 έτος
.moscow €66.00/1 έτος €66.00/1 έτος €66.00 Επικοινωνία 1 έτος
.help €21.50/1 έτος €21.50/1 έτος €21.50 €50.00 1 έτος
.surgery €45.80/1 έτος €45.80/1 έτος €45.80 €95.00 1-10 έτη 40
.sarl €34.90/1 έτος €34.90/1 έτος €34.90 Επικοινωνία 1 έτος
.mortgage €47.80/1 έτος €47.80/1 έτος €47.80 Επικοινωνία 1 έτος
.christmas €33.70/1 έτος €33.70/1 έτος €33.70 Επικοινωνία 1 έτος
.shiksha €31.90/1 έτος €31.90/1 έτος €31.90 Επικοινωνία 1 έτος
.vodka €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 Επικοινωνία 1 έτος
.rodeo €32.60/1 έτος €32.60/1 έτος €32.60 Επικοινωνία 1 έτος
.hosting €31.90/1 έτος €31.90/1 έτος €31.90 €50.00 1 έτος
.soy €23.90/1 έτος €23.90/1 έτος €23.90 Επικοινωνία 1 έτος
.okinawa €10.90/1 έτος €10.90/1 έτος €10.90 Επικοινωνία 1 έτος
.yokohama €11.00/1 έτος €11.00/1 έτος €11.00 Επικοινωνία 1 έτος
.vet €25.60/1 έτος €25.60/1 έτος €25.60 Επικοινωνία 1 έτος
.navy €25.60/1 έτος €25.60/1 έτος €25.60 Επικοινωνία 1 έτος
.schule €20.90/1 έτος €20.90/1 έτος €20.90 €95.00 1-10 έτη 40
.healthcare €43.60/1 έτος €43.60/1 έτος €43.60 €60.00 1 έτος
.scot €41.50/1 έτος €41.50/1 έτος €41.50 Επικοινωνία 1 έτος
.wtf €25.60/1 έτος €25.60/1 έτος €25.60 Επικοινωνία 1 έτος
.attorney €33.00/1 έτος €33.00/1 έτος €33.00 Επικοινωνία 1 έτος
.army €25.60/1 έτος €25.60/1 έτος €25.60 €60.00 1 έτος
.airforce €25.60/1 έτος €25.60/1 έτος €25.60 Επικοινωνία 1 έτος
.blackfriday €33.70/1 έτος €33.70/1 έτος €33.70 Επικοινωνία 1 έτος
.fail €25.60/1 έτος €25.60/1 έτος €25.60 Επικοινωνία 1 έτος
.horse €32.60/1 έτος €32.60/1 έτος €32.60 Επικοινωνία 1 έτος
.fishing €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 Επικοινωνία 1 έτος
.beer €25.30/1 έτος €25.30/1 έτος €25.30 Επικοινωνία 1 έτος
.church €25.60/1 έτος €25.60/1 έτος €25.60 Επικοινωνία 1 έτος
.voting €45.70/1 έτος €45.70/1 έτος €45.70 €95.00 1 έτος
.eus €82.00/1 έτος €82.00/1 έτος €82.00 Επικοινωνία 1 έτος
.tokyo €10.99/1 έτος €10.99/1 έτος €10.99 €60.00 1 έτος
.guide €25.60/1 έτος €25.60/1 έτος €25.60 €60.00 1 έτος
.capetown €29.80/1 έτος €29.80/1 έτος €29.80 Επικοινωνία 1 έτος
.gifts €52.30/1 έτος €52.30/1 έτος €52.30 Επικοινωνία 1 έτος
.engineer €29.90/1 έτος €29.90/1 έτος €29.90 €60.00 1 έτος
.click €12.00/1 έτος €12.00/1 έτος €12.00 €50.00 1 έτος
.diet €23.50/1 έτος €23.50/1 έτος €23.50 €50.00 1 έτος
.gent €31.50/1 έτος €31.50/1 έτος €31.50 €85.00 1 έτος
.auction €27.40/1 έτος €27.40/1 έτος €27.40 Επικοινωνία 1 έτος
.uno €16.90/1 έτος €16.90/1 έτος €16.90 €60.00 1 έτος
.apartments €40.50/1 έτος €40.50/1 έτος €40.50 €60.00 1 έτος
.chat €30.30/1 έτος €30.30/1 έτος €30.30 Επικοινωνία 1 έτος
.style €30.30/1 έτος €30.30/1 έτος €30.30 Επικοινωνία 1 έτος
.one €10.87/1 έτος €10.87/1 έτος €10.87 €85.00 1 έτος
.sucks €260.00/1 έτος €260.00/1 έτος €260.00 €50.00 1 έτος
.tirol €27.90/1 έτος €27.90/1 έτος €27.90 Επικοινωνία 1 έτος
.casino €127.10/1 έτος €127.10/1 έτος €127.10 €60.00 1 έτος
.football €18.60/1 έτος €18.60/1 έτος €18.60 €60.00 1 έτος
.school €28.50/1 έτος €28.50/1 έτος €28.50 Επικοινωνία 1 έτος
.date €29.90/1 έτος €29.90/1 έτος €29.90 €60.00 1 έτος
.faith €24.50/1 έτος €24.50/1 έτος €24.50 €60.00 1 έτος
.review €24.50/1 έτος €24.50/1 έτος €24.50 €60.00 1 έτος
.gold €81.00/1 έτος €81.00/1 έτος €81.00 €60.00 1 έτος
.golf €40.80/1 έτος €40.80/1 έτος €40.80 €60.00 1 έτος
.plus €28.30/1 έτος €28.30/1 έτος €28.30 €60.00 1 έτος
.tours €43.20/1 έτος €43.20/1 έτος €43.20 €60.00 1 έτος
.cafe €28.30/1 έτος €28.30/1 έτος €28.30 €60.00 1 έτος
.news €21.30/1 έτος €21.30/1 έτος €21.30 €60.00 1 έτος
.porn €81.50/1 έτος €81.50/1 έτος €81.50 €60.00 1 έτος
.bank €1300.00/1 έτος €1300.00/1 έτος €1300.00 €60.00 1 έτος
.irish €36.80/1 έτος €36.80/1 έτος €36.80 €60.00 1 έτος
.blue €19.00/1 έτος €19.00/1 έτος €19.00 €60.00 1 έτος
.express €28.30/1 έτος €28.30/1 έτος €28.30 €60.00 1 έτος
.love €28.30/1 έτος €28.30/1 έτος €28.30 €150.00 1 έτος
.jewelry €40.80/1 έτος €40.80/1 έτος €40.80 €60.00 1 έτος
.show €28.30/1 έτος €28.30/1 έτος €28.30 €50.00 1 έτος
.team €28.30/1 έτος €28.30/1 έτος €28.30 €50.00 1 έτος
.accountant €30.50/1 έτος €30.50/1 έτος €30.50 €60.00 1 έτος
.download €30.50/1 έτος €30.50/1 έτος €30.50 €60.00 1 έτος
.loan €30.50/1 έτος €30.50/1 έτος €30.50 €60.00 1 έτος
.racing €30.50/1 έτος €30.50/1 έτος €30.50 €60.00 1 έτος
.win €30.50/1 έτος €30.50/1 έτος €30.50 €60.00 1 έτος
.lol €15.40/1 έτος €15.40/1 έτος €15.40 €60.00 1 έτος
.coupons €43.10/1 έτος €43.10/1 έτος €43.10 €60.00 1 έτος
.movie €259.80/1 έτος €259.80/1 έτος €259.80 €60.00 1 έτος
.soccer €19.95/1 έτος €19.95/1 έτος €19.95 €60.00 1 έτος
.dog €46.50/1 έτος €46.50/1 έτος €46.50 €60.00 1 έτος
.hockey €43.10/1 έτος €43.10/1 έτος €43.10 1 έτος
.run €19.95/1 έτος €19.95/1 έτος €19.95 €60.00 1 έτος
.taxi €43.10/1 έτος €43.10/1 έτος €43.10 1 έτος
.theater €43.10/1 έτος €43.10/1 έτος €43.10 1 έτος
.fyi €19.95/1 έτος €19.95/1 έτος €19.95 €60.00 1 έτος
.mba €28.20/1 έτος €28.20/1 έτος €28.20 1 έτος
.fans €65.35/1 έτος €65.35/1 έτος €65.35 €60.00 1 έτος
.amsterdam €38.70/1 έτος €38.70/1 έτος €38.70 €105.00 1 έτος
.ski €38.70/1 έτος €38.70/1 έτος €38.70 €95.00 1 έτος
.luxury €580.00/1 έτος €580.00/1 έτος €580.00 €60.00 1 έτος
.men  €27.30/1 έτος €30.60/1 έτος €30.60 €60.00 1 έτος
.rent €58.90/1 έτος €58.90/1 έτος €58.90 €258.90 1 έτος
.college €58.90/1 έτος €58.90/1 έτος €58.90 €258.90 1 έτος
.courses €35.30/1 έτος €35.30/1 έτος €35.30 €95.00 1 έτος
.tickets €448.20/1 έτος €448.20/1 έτος €448.20 €60.00 1 έτος
.ceo €89.70/1 έτος €89.70/1 έτος €89.70 €60.00 1 έτος
.onl €19.90/1 έτος €19.90/1 έτος €19.90 €60.00 1 έτος
.kim €19.90/1 έτος €19.90/1 έτος €19.90 €60.00 1 έτος
.pink €19.90/1 έτος €19.90/1 έτος €19.90 €60.00 1 έτος
.guitars €29.90/1 έτος €29.90/1 έτος €29.90 €50.00 1 έτος
.buzz €34.50/1 έτος €34.50/1 έτος €34.50 €60.00 1 έτος
.kiwi €28.80/1 έτος €28.80/1 έτος €28.80 €60.00 1 έτος
.democrat €29.90/1 έτος €29.90/1 έτος €29.90 €60.00 1 έτος
.trade €31.80/1 έτος €31.80/1 έτος €31.80 €60.00 1 έτος
.miami €18.20/1 έτος €18.20/1 έτος €18.20 €60.00 1 έτος
.film €77.00/1 έτος €77.00/1 έτος €77.00 €60.00 1 έτος
.game €386.00/1 έτος €386.00/1 έτος €386.00 €60.00 1 έτος
.abogado €173.00/1 έτος €173.00/1 έτος €173.00 €60.00 1 έτος
.law €230.60/1 έτος €230.60/1 έτος €230.60 €60.00 1 έτος
.srl €153.60/1 έτος €153.60/1 έτος €153.60 1 έτος
.live €22.70/1 έτος €22.70/1 έτος €22.70 1 έτος
.studio €22.70/1 έτος €22.70/1 έτος €22.70 1 έτος
.sex €78.10/1 έτος €78.10/1 έτος €78.10 €60.00 1 έτος
.trading €63.00/1 έτος €63.00/1 έτος €63.00 €150.00 1 έτος
.broker €628.30/1 έτος €628.30/1 έτος €628.30 €282.00 1 έτος
.earth €22.25/1 έτος €22.25/1 έτος €22.25 €95.00 1 έτος
.casa €18.30/1 έτος €18.30/1 έτος €18.30 €60.00 1 έτος
.lgbt €44.00/1 έτος €44.00/1 έτος €44.00 Επικοινωνία 1 έτος
.delivery €44.50/1 έτος €44.50/1 έτος €44.50 €44.50 1 έτος
.energy €96.80/1 έτος €96.80/1 έτος €96.80 Επικοινωνία 1 έτος
.wedding €36.60/1 έτος €36.60/1 έτος €36.60 €85.00 1 έτος
.frl €41.50/1 έτος €41.50/1 έτος €41.50 Επικοινωνία 1 έτος
.fashion €29.90/1 έτος €29.90/1 έτος €29.90 €85.00 1 έτος
.garden €31.60/1 έτος €31.60/1 έτος €31.60 Επικοινωνία 1 έτος
.fit €31.60/1 έτος €31.60/1 έτος €31.60 Επικοινωνία 1 έτος
.sale €30.30/1 έτος €30.30/1 έτος €30.30 Επικοινωνία 1 έτος
.video €22.80/1 έτος €22.80/1 έτος €22.80 €60.00 1 έτος
.ngo €39.30/1 έτος €39.30/1 έτος €39.30 €95.00 1 έτος
.design €40.50/1 έτος €40.50/1 έτος €40.50 €95.00 1 έτος
.bingo €40.50/1 έτος €40.50/1 έτος €40.50 Επικοινωνία 1 έτος
.tennis €40.50/1 έτος €40.50/1 έτος €40.50 Επικοινωνία 1 έτος
.yoga €28.30/1 έτος €28.30/1 έτος €28.30 Επικοινωνία 1 έτος
.sydney €57.90/1 έτος €57.90/1 έτος €57.90 Επικοινωνία 1 έτος
.cricket €73.40/1 έτος €73.40/1 έτος €73.40 €60.00 1 έτος
.party €29.50/1 έτος €29.50/1 έτος €29.50 €60.00 1 έτος
.vote €73.60/1 έτος €73.60/1 έτος €73.60 €60.00 1 έτος
.voto €73.10/1 έτος €73.10/1 έτος €73.10 €60.00 1 έτος
.best €125.00/1 έτος €125.00/1 έτος €125.00 €60.00 1 έτος
.science €29.50/1 έτος €29.50/1 έτος €29.50 €60.00 1 έτος
.wales €17.00/1 έτος €17.00/1 έτος €17.00 Επικοινωνία 1 έτος
.cymru €17.00/1 έτος €17.00/1 έτος €17.00 Επικοινωνία 1 έτος
.whoswho €108.80/1 έτος €108.80/1 έτος €108.80 Επικοινωνία 1 έτος
.coach €49.90/1 έτος €49.90/1 έτος €49.90 Επικοινωνία 1 έτος
.legal €49.90/1 έτος €49.90/1 έτος €49.90 Επικοινωνία 1 έτος
.memorial €49.90/1 έτος €49.90/1 έτος €49.90 Επικοινωνία 1 έτος
.money €30.30/1 έτος €30.30/1 έτος €30.30 Επικοινωνία 1 έτος
.tatar €8.30/1 έτος €8.30/1 έτος €8.30 Επικοινωνία 1 έτος
.nrw €41.50/1 έτος €41.50/1 έτος €41.50 Επικοινωνία 1 έτος
.green €66.20/1 έτος €66.20/1 έτος €66.20 €95.00 1 έτος
.tires €99.40/1 έτος €99.40/1 έτος €99.40 Επικοινωνία 1 έτος
.flowers €28.40/1 έτος €28.40/1 έτος €28.40 Επικοινωνία 1 έτος
.osaka €45.70/1 έτος €45.70/1 έτος €45.70 Επικοινωνία 1 έτος
.lat €28.20/1 έτος €28.20/1 έτος €28.20 €95.00 1 έτος

Related articles

Domain, Organization, Extended Validation SSL

Ανάλογα με τη διαδικασία επιβεβαίωσης ταυτότητας ατόμων και οργανισμών που ακολουθεί η εκάστοτε αρχή, έχουν προκύψει τρία βασικά είδη πιστοποίησης: Domain, Organization και Extended Validation. Domain Validation (DV): Πιστοποίηση βασικού επιπέδου που απαιτεί απλά την […]

Learn More

Μπορώ να κατοχυρώσω Domain χωρίς να έχω φιλοξενία (hosting);

Μπορώ να κατοχυρώσω Domain χωρίς να έχω φιλοξενία (hosting); Η κατοχύρωση ενός ονόματος χώρου δεν προϋποθέτει, ούτε και απαιτεί να έχετε στην κατοχή σας κάποιο πακέτο φιλοξενίας. Σε περίπτωση που σκοπεύετε να κατασκευάσετε μια ιστοσελίδα […]

Learn More
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)